Forretningsbetingelser

Opdateret d. 22.02.2024

Indholdsfortegnelse

1. Garanti & reklamation

Rebrnd Marketing yder 30 dages garanti, hvor du som kunde, har mulighed for at få ændret fejl og mangler. Garantien påbegynder fra overdragelsesdagen af løsningen. Der ydes hverken garanti eller reklamation efter 30 dages fristen er udløbet.


2. Returnering eller fortrydelse af køb

Da alle vores løsninger er skræddersyet og sammensat til netop dig/jer betyder det, at vi ikke yder nogle former for returret eller fortrydelsesret på vores løsninger.

Du kan læse mere om specialfremstillede produkter Jf. købelovens §72-87 (forbrugerkøb).

Ved fejl, mangler eller udbedringer henviser vi til pkt. 1.


3. Tidsfrister

Ved påbegyndelse af vores samarbejde, vil vi altid aftale en tidsfrist for udførelsen af Rebrnd Marketings arbejde. Vores medarbejdere gør alt de kan for at holde sig indenfor tidsrammen.

Vi kan ikke garantere at arbejdet er færdigt indenfor den aftalte tidsramme og står ikke til ansvar for samme.

Det er kundens ansvar at besvare e-mails og opkald rettidigt for, at arbejdet kan gøres færdigt til tiden. Herunder hvis Rebrnd Marketing har spørgsmål til evt. design, tekster, billeder, eller andet, hvor informationen er nødvendig for udførelsen af arbejdet.

Hvis kunden ikke svarer rettidigt på vores henvendelser og projektet dermed trækker ud, bliver kunden faktureret for tiden.


4. Opsigelse & binding

Vi har ingen binding eller gebyrer pålagt vores løsninger udover den forudbetalte periode.

Opsigelse af abonnementer, herunder hjemmeside, webshop, hosting m.fl., skal altid ske skriftligt til pv@rebrnd.dk.

Et abonnement kan til hver en tid opsiges af begge parter skriftligt med 3 måneders varsel til den første hverdag i måneden. Dvs. lægges en skriftlig opsigelse d. 24. i den pågældende måned vil abonnement stadig løbe resten af måneden plus 3 måneder.

Grunden til opsigelsen ligger på 3 måneder er, at vi forudbetaler f.eks. hostingydelser hos vores samarbejdspartner på 3 måneder. Vi skal derfor kunne nå at afbestille/afmelde rettidigt.


5. Ophavsret

Efter overdragelsen af hjemmesiden ligger den fulde brugsret hos kunden. Her bestemmer du/I selv om I ville hostes hos os eller om I ønsker andet webhotel andet sted.

Alle komponenter og materiel tilfalder Rebrnd Marketing. Rebrnd Marketing kan til hver en tid genbruge og benytte komponenter og materiel udviklet af Rebrnd Marketing i andre løsninger.

Rebrnd Marketing forbeholder sig retten til at bruge alle løsninger som en del af deres markedsføringsstrategi.


6. Ansvar

Rebrnd Marketing fraskriver sig alt ansvar for det tilsendte materiale brugt i enhver løsning. Det er kundens eget ansvar, at evt. materiale overholder den gældende lovgivning om ophavsret og at kunden er berettiget til at benytte materialet.

Rebrnd Marketing kan ikke stilles til ansvar for evt. datatab eller ændringer foretaget af kunden i enhver af vores løsninger. Bliver der foretaget ændringer i skabeloner, sider, opsætninger, temaer m.v. kan Rebrnd Marketing derfor ikke drages til ansvar.

Rebrnd Marketing forbeholder sig retten til at kunne annullere en evt. samarbejdsaftale hvis det viser sig, at arbejdet ikke kan udføres. Det kan f.eks. være, at de ønskede funktioner ikke kan lade sig gøre i WordPress, og der vil således blive tilbagebetalt for gældende beløb.


7. Services & priser

Fælles for alle vores løsninger og produkter gælder der ikke faste priser. Priserne bliver udarbejdet med kunden alt efter behov. Prisen for de forskellige services afhænger af kundens forbrug og hensigt.


8. Hosting & support

Med hosting betyder det, at Rebrnd Marketing, gennem deres leverandør, kan tilbyde fordelagtige webhoteller således kundens hjemmeside eller webshop kan være tilgængelig.

Priserne varierer afhængig af kundens ønske, forbrug og valg.

Rebrnd Marketing kan ikke garantere specifikke oppetider på kundens webhotel og kan derfor ikke drages til ansvar for evt. nedetider.

Rebrnd Marketing kan ikke drages til ansvar for webhotellets hastighed og/eller responstider. Det kan afhænge af mængden af plugins på hjemmesiden, mængden af trafik m.m. Rebrnd Marketing står behjælpelige til at vurdere, om kunden evt. burde flyttes til et større webhotel eller en tilpasset løsning ved større projekter.

Rebrnd Marketing forbeholder sig retten til at lukke ned eller sætte kundens webhotel på pause hvis det udgør en skadelig adfærd på den pågældende server. Skadelig adfærd ses som stor udsendelse af spam, overforbrug af ressourcer, skadelig virus eller 3. parts software som strider imod vores betingelser. Webhotellet kan først genoptages når fejlen er fundet og problemet er blevet rettet og løst af kunden.


9. Priser & betalingsbetingelser

Alle vores priser er angivet i danske kroner og er eksklusive moms.

Betalingsfristen lyder på netto 8 dage.

Engangsydelser ifbm. udarbejdelse af hjemmeside eller webshop sker i to rater:

Første halvdel betales før projektet startes.
Anden halvdel betales efter overdragelse af hjemmesiden eller til aftalte tid.

Arbejdet fra Rebrnd Marketings side vil først blive påbegyndt ved modtagelse af første rate.

Alle abonnementsydelser og services er forudbetalte.

Såfremt betaling ikke modtages rettidigt, vil der blive pålagt et rykkergebyr på 100 kr. samt en rentetilskrivelse på 2,5% pr. rykkergebyr. Herefter vil sagen blive ført til inkasso.

Manglende betaling bliver set som værende grov misligholdelse, og Rebrnd Marketing forbeholder sig derfor retten til at stoppe samarbejdet med øjeblikkeligt varsel, udsætte evt. services og stoppe opgaver indtil betalingen er gennemført.

Ved misligholdelse af dette er det op til Rebrnd Marketing om opgaven ønskes færdiggjort eller ydelsen skal forsætte.

Alle betalinger sker via bankoverførsel til vores virksomhedskonto – betalingsoplysninger vil altid fremgå af fakturaen.


10. Abonnementer

Vi tager imod Visa og Mastercard.

Alle abonnementer betales forud. Dato for hvornår vi trækker pengene fra kundens kort afhænger af, hvornår abonnementet er tegnet. F.eks. bliver abonnementet tegnet d. 8. i måneden, så bliver der trukket fast d. 8. i måneden.

Vi gør opmærksom på, at vi gemmer kundens kortinformation i den forstand, at vi automatisk trækker beløbet fra kundens kort.

Aftale om abonnement kan kun opnås i aftale med Rebrnd Marketing og skal ske enten skriftligt eller telefonisk.

Opsigelse af abonnement – se punkt 4.

Vi har ingen bindingsperioder på vores abonnementer udover opsigelsesperioden.

Vi tilbagebetaler ikke abonnementsydelser – dette gør sig også gældende hvis du har forudbetalt 6, 12 eller 24 måneder. Vi har allerede købt de antal måneders serverløsning der skal bruges til netop dit abonnement.